Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj...

Wskazujemy najlepszą drogę do sprawności

Beskidzki Zespół Leczniczo ? Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

?"Wskazujemy najlepszą drogę do sprawności?
? rehabilitacja osób z chorobami układu krążenia

 

Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka powikłań chorób układu krążenia
oraz utrzymanie bądź przywrócenie zdolności do aktywności zawodowej mieszkańców województwa śląskiego będących uczestnikami kompleksowych działań edukacyjnych i rehabilitacyjnych prowadzonych w ramach Programu.

 

Projekt będzie się składał z następujących działań:

1. Organizacji szkolenia dla kadry medycznej;

2. Kompleksowej rehabilitacja uczestników - grupy I, II;

3. Działań edukacyjnych - grupy I, II;

4. Grupy wsparcia dla palaczy i osób z nadwagą.

 

Grupę docelową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej.

 

Działaniem nr 1 zostaną objęci pracownicy medyczni Beskidzkiego Zespołu Leczniczo ?  Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu;

Działanie nr 2     skierowane jest do 100 pacjentów, mieszkańców województwa śląskiego, dotkniętych problemem chorób układu krążenia, z dwóch grup:

Grupa I ?  pacjenci hospitalizowani z powodu choroby niedokrwiennej serca (wg ICD 10:I20, I21, I24, I25) lub niewydolności serca (wg ICD 10: I50) lub po zabiegach rewaskularyzacji przezskórnej lub chirurgicznej tętnic wieńcowych w okresie co najmniej dwóch lat przed zgłoszeniem się do programu,

Grupa II ? pacjenci znajdujący się pod opieką POZ lub poradni specjalistycznych w związku ze zdiagnozowaną chorobą niedokrwienną serca (wg ICD 10: I20, I21, I24, I25) lub niewydolnością serca (wg ICD 10: I50);

Działaniem nr 3    zostanie objętych ww. 100 pacjentów oraz 100 członków rodzin pacjentów w zakresie edukacji zdrowotnej;

W działaniu nr 4   wsparcie otrzyma 26 pacjentów chcących rzucić palenie oraz 52 pacjentów mających problem z nadwagą/otyłością i chcących zredukować masę ciała.

 

Okres realizacji projektu: I.2020 r. ? III.2023 r.

 

Całkowita wartość projektu:  334 006,25 PLN

 

                     Dofinansowanie projektu z UE:  283 905,31 PLN

 

 


 

 

Beskidzki Zespół Leczniczo ? Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

?Wskazujemy najlepszą drogę do sprawności? ? rehabilitacja osób z chorobami przewlekłymi układu kostno ? stawowego i mięśniowego

 

Celem projektu jest przywrócenie sprawności fizycznej oraz zdolności
do aktywności zawodowej mieszkańcom województwa śląskiego
z dysfunkcjami narządu ruchu, spowodowanymi przewlekłymi chorobami układu kostno ? stawowego i mięśniowego.

 

Projekt będzie składał się z 3 zadań:

1.    Organizacji szkolenia dla kadry medycznej;

2.    Rehabilitacji uczestników;

3.    Prowadzenia działań w zakresie edukacji zdrowotnej, żywieniowej oraz psychoedukacji.

 

Grupę docelową Projektu stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej.


Zadaniem nr 1    objęci zostaną pracownicy medyczni zatrudnieni w Beskidzkim Zespole
                                 Leczniczo ? Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki
Długoterminowej w Jaworzu;

Zadania nr 2 i 3  skierowane do 400 osób zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, w wieku aktywności zawodowej od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia.

Programem objęci zostaną pacjenci z rozpoznaniem choroby przewlekłej układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie (wg ICD-10: M15-M19, M47, M50, M51, M54) niekorzystający w ciągu 6 miesięcy przed zgłoszeniem do programu ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych.

 

Okres realizacji projektu: I.2020 r. ? III.2023 r.

 

Całkowita wartość projektu:  713 355,00 PLN

 

                     Dofinansowanie projektu z UE:  606 351,75 PLN