Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj...

Konkursy

Jaworze, 24.11.2017 r.

  OGŁOSZENIE

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu sprzeda 1 szt. drzewa jesion wywrot - cena min. 55,00 zł netto/m3 + należny podatek VAT.

Robocizna + uporządkowanie terenu po wycince na koszt Kupującego. Termin realizacji do dnia 08.12.2017 r.

Ofertę należy złożyć do dnia 28.11.2017 r. do godz. 1000.

Oferty należy przesłać na adres: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej 43-384  Jaworze, ul. Słoneczna 83 lub składać w jego siedzibie, budynek administracji I piętro - Sekretariat

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (33) 817 21 66 wew. 509

 

 

Jaworze, 11.10.2017 r.

  OGŁOSZENIE

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu sprzeda 1 szt. drzewa topola wiatrołom - cena min. 55,00 zł netto/m3 + należny podatek VAT.

Robocizna + uporządkowanie terenu po wycince na koszt Kupującego. Termin realizacji do dnia 24.10.2017 r.

Ofertę należy złożyć do dnia 16.10.2017 r. do godz. 1000.

Oferty należy przesłać na adres: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej 43-384  Jaworze, ul. Słoneczna 83 lub składać w jego siedzibie, budynek administracji I piętro - Sekretariat

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (33) 817 21 66 wew. 509

 

Jaworze, 07.08.2017 r.

INFORMACJA

Z dniem 1 września br. wejdzie w życie uchwała antysmogowa, która będzie obowiązywać na obszarze całego województwa śląskiego przez cały rok. Uchwała dotyczy wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe. Od chwili jej wejścia w życie nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent.

Uchwała wprowadza istotne zapisy dla tych, którzy planują instalację urządzeń grzewczych. Po 1 września użytkownicy będą mieli określony czas, by zaopatrzyć się w kotły minimum klasy 5 lub spełniające wymogi ekoprojektu. Harmonogram wymiany pieców i kotłów został rozłożony na 10 lat i wskazuje cztery daty graniczne wymiany kotłów w zależności od długości ich użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na kotły 3 i 4 klasy była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027.

  

Więcej informacji:
powietrze.slaskie.pl
http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=9059

Jaworze, 23.02.2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu sprzeda:
1 szt. drzewa kasztan na pniu- cena min. 70,00 zł netto/m3 + należny podatek VAT.

 

Robocizna + uporządkowanie terenu po wycince na koszt Kupującego. Termin realizacji do dnia 10.03.2017 r.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 27.02.2017 r. do godz. 1000.

 

Oferty należy przesłać na adres: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej 43-384  Jaworze, ul. Słoneczna 83 lub składać w jego siedzibie, budynek administracji II piętro - Sekretariat

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (33) 817 21 66 wew. 509


Jaworze, dnia 18 listopada 2016

OGŁOSZENIE
Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
sprzeda:

Część I : 1 szt drzewo kasztan na pniu – cena min. 70,00 zł netto/m3 + należny podatek VAT

Część II: 1 szt drzewo wierzba na pniu – cena min. 70,00 zł netto/m3 + należny podatek VAT

Robocizna + uporządkowanie terenu po wycince na koszt zainteresowanego. Termin realizacji do dnia 23.12.2016 r.

Sprzedawca dopuszcza składanie ofert na poszczególne części.

Składanie ofert od dnia 18.11.2016 r. do dnia 28.11.2016 r.

Tel. 33/817-21-66 wew. 509


Jaworze, dnia 03 marzec 2016


OGŁOSZENIE

Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

zaprasza do złożenia ofert na: 

Wynajęcie 2 pomieszczeń wiaty o powierzchni 136,90 m2 i 144,00 m2 w Jaworzu

 przy ul. Wapienickiej 167

PRZEZNACZENIE:

Prowadzenie działalności gospodarczej, magazyny

WYWOŁAWCZA MIESIĘCZNA STAWKA CZYNSZU: 7,38 zł brutto za 1m2

OFERTA:

1.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

2.      Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3.      Formularz ofertowy do pobrania na stronie internetowej: www.rehabilitacja-jaworze.com.pl

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.      Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem: „Oferta na wynajęcie pomieszczeń wiaty o powierzchni…, nie otwierać przed 17.03.2016 r. godz. 1030" na FORMULARZU OFERTOWYM stanowiącym załącznik nr 1.

2.      Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu ul. Słoneczna 83 43-384 Jaworze w godz. 730 do 1430 do dnia 17.03.2016 r. do godz. 1000

 MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

1.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2016 r. o godz. 1030  w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu ul. Słoneczna 83 43-384 Jaworze.

2.      Otwarcie ofert nie jest jawne.

 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni liczony od dnia 17.03.2016 r. - terminu ostatecznego do złożenia oferty. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 WYBÓR OFERTY:

1.      Oferta z najwyższą miesięczną stawką czynszu zostanie przyjęta, jako najkorzystniejsza.

2.      Oferowana miesięczna stawka czynszu nie może być niższa niż w/w wywoławcza miesięczna stawka czynszu.

3.      Przy otrzymaniu ofert o takiej samej cenie zastrzega się, że oferenci zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych, aż do wyłonienia najkorzystniejszego nabywcy bez ogłaszania kolejnego postępowania. Dodatkowa oferta będzie traktowana, jako nowa oferta, której termin związania będzie wynosił 30 dni liczony od terminu wskazanego na jej złożenie.

 INNE:

1.      Istnieje możliwość korzystania z energii elektrycznej w formie podlicznika za opłatą zgodnie z aktualnym cennikiem za 1kwh.

2.      Można dokonać wizji lokalnej pomieszczeń wiaty po telefonicznym ustaleniu terminu.

3.      Osoba udzielającą informacji: Bartosz Gielecki tel.: 693 300 222 w godz. 7:00-14:35. 

Jaworze, dnia 13 października 2015

OGŁOSZENIE
Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
sprzeda:

Część I:   23 szt. drzew: wiąz (21), lipa (1), grab (1) na pniu - cena min. 37 zł netto/m3
Część II: 33 szt. drzew: jesion (21), świerk (6), olcha(3) , jawor (2), modrzew (1) na pniu - cena min. 60 zł netto/m3

Robocizna + uporządkowanie terenu po wycince na koszt zainteresowanego.
Sprzedawca dopuszcza składanie ofert na poszczególne części. Składanie ofert od 13.10.2015r. do 19.10.2015r.

Tel. 33/817-21-66 wew. 509