Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj...

Konkursy

 30.07.2021

OGŁOSZENIE O POSTEPOWANIU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie: art. 26 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1398 z późn. zm.).

Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 zwany dalej Udzielającym Zamówienia ogłasza postępowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia opieki lekarskiej w dni powszednie w porze nocnej oraz w dni świąteczne i wolne od pracy w: Oddziale Leczniczo – Rehabilitacyjnym dla Dorosłych, Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej dla Dorosłych, Pododdziale Rehabilitacji Kardiologicznej, w Jaworzu przy ul. Słonecznej 83.

- 1 osoba – lekarz dyżurny – specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinach: rehabilitacja medyczna, choroby wewnętrzne, kardiologia, neurologia, balneologia, reumatologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu lub pokrewnych lub bez specjalizacji z 2-letnim doświadczeniem pracy lekarza - ok.74 godzin miesięcznie,

Proponowane kryteria mierzalne: kwota wynagrodzenia – cena 100%

Czas trwania umowy: od dnia zawarcia umowy  na czas udzielania świadczeń zdrowotnych, nie krótszy niż 3 miesiące.

Szczegółowe warunki postępowania, formularze ofert, projekty umów udostępniane są w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Jaworzu, ul. Słoneczna 83, pok. 7, od dnia 30.07.2021 r. w godz. od 7:00 do 14:00 do dnia 13.08.2021 r. do godz. 10:00, kontakt tel. 33/8172166 wew. 511 oraz dodatkowo formularze ofert dostępne na stronie internetowej: www.rehabilitacja-jaworze.com.pl

Miejsce, termin składania ofert: koperta z ofertą w siedzibie Udzielającego zamówienia w Jaworzu ul. Słoneczna 83 w Sekretariacie, mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem 33 817-34-63 do dnia 13.08.2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce, termin rozstrzygnięcia postępowania: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Jaworzu ul. Słoneczna 83, 13.08.2021 r. o godz. 13:00. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne Udzielający Zamówienie wezwie Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania: komunikat na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia oraz na stronie internetowej: www.rehabilitacja-jaworze.com.pl

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania  w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1373 z późn. zm.).

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia postępowania, przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania bez podania przyczyny.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników postępowania znajduje się w Szczegółowych warunkach postępowania na realizację świadczeń zdrowotnych, punkt XVIII

 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile size
Download this file (3. Oferta - wzór.doc)3. Oferta - wzór.doc informatyk62 kB
Download this file (4. Oświadczenie oferenta doświadczenie zawodowe.doc)4. Oświadczenie oferenta doświadczenie zawodowe.doc informatyk22 kB
Download this file (5. Oświadczenie oferenta.doc)5. Oświadczenie oferenta.doc informatyk22 kB
Download this file (6. Oświadczenie o niekaralności.doc)6. Oświadczenie o niekaralności.doc informatyk28 kB