10. Wykonanie kontroli jednorocznej stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych oraz kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz przewodów kominowych budynków przynależnych do Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 3 części: Część I – Kontrola stanu technicznego budynków i przydatności do użytkowania – jednoroczna; Część II – Kontrola instalacji elektrycznych i piorunochronnych – jednoroczna; Część III – Czyszczenie i przegląd okresowy przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) – cztery razy w roku;

10. Wykonanie kontroli jednorocznej stanu technicznego i przydatności do użytkowania…

10. Wykonanie kontroli jednorocznej stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych oraz kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz przewodów kominowych budynków przynależnych do Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 3 części: Część I – Kontrola stanu technicznego budynków i przydatności do użytkowania – jednoroczna; Część II – Kontrola instalacji elektrycznych i piorunochronnych – jednoroczna; Część III – Czyszczenie i przegląd okresowy przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) – cztery razy w roku;

10. Wykonanie kontroli jednorocznej stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych oraz kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz przewodów kominowych budynków przynależnych do Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 3 części: Część I – Kontrola stanu technicznego budynków i przydatności do użytkowania – jednoroczna; Część II – Kontrola instalacji elektrycznych i piorunochronnych – jednoroczna; Część III – Czyszczenie i przegląd okresowy przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) – cztery razy w roku;

Poprzedni wpis Następny wpis