13. Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego poprawiającego ergonomię pracy pracowników Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 6 części.

13. Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego poprawiającego ergonomię pracy pracowników…