16. Zakup i dostawa sprzętu gospodarczego nieelektrycznego poprawiającego ergonomię pracy pracowników Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 6 części: Część I – Zakup i dostawa wózka do sprzątania I, Część II – Zakup i dostawa wózków do sprzątania II, Część III – Zakup i dostawa wózka do wywozu odpadów komunalnych, Część IV – Zakup i dostawa szpitalnych wózków do wywozu brudnej bielizny, Część V – Zakup i dostawa wózka do przewożenia butli z ciekłym azotem, Część VI – Zakup i dostawa drabiny 3-segmentowej wysokiej,

16. Zakup i dostawa sprzętu gospodarczego nieelektrycznego poprawiającego ergonomię pracy…

16. Zakup i dostawa sprzętu gospodarczego nieelektrycznego poprawiającego ergonomię pracy pracowników Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 6 części: Część I – Zakup i dostawa wózka do sprzątania I, Część II – Zakup i dostawa wózków do sprzątania II, Część III – Zakup i dostawa wózka do wywozu odpadów komunalnych, Część IV – Zakup i dostawa szpitalnych wózków do wywozu brudnej bielizny, Część V – Zakup i dostawa wózka do przewożenia butli z ciekłym azotem, Część VI – Zakup i dostawa drabiny 3-segmentowej wysokiej,

16. Zakup i dostawa sprzętu gospodarczego nieelektrycznego poprawiającego ergonomię pracy pracowników Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 6 części: Część I – Zakup i dostawa wózka do sprzątania I, Część II – Zakup i dostawa wózków do sprzątania II, Część III – Zakup i dostawa wózka do wywozu odpadów komunalnych, Część IV – Zakup i dostawa szpitalnych wózków do wywozu brudnej bielizny, Część V – Zakup i dostawa wózka do przewożenia butli z ciekłym azotem, Część VI – Zakup i dostawa drabiny 3-segmentowej wysokiej,

Poprzedni wpis Następny wpis