18. Zakup i dostawa sprzętu gospodarczego elektrycznego poprawiającego ergonomię pracy pracowników Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 6 części.

18. Zakup i dostawa sprzętu gospodarczego elektrycznego poprawiającego ergonomię pracy…