19. Zakup i dostawa sprzętu ogrodowego i narzędzi do napraw poprawiających ergonomię pracy pracowników Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 3 części.

19. Zakup i dostawa sprzętu ogrodowego i narzędzi do napraw…