21.Zakup i dostawa sprzętu kuchennego poprawiającego ergonomię pracy pracowników Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 5 części.

21.Zakup i dostawa sprzętu kuchennego poprawiającego ergonomię pracy pracowników Beskidzkiego…