23. Zakup i dostawa materiałów jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych i aspiracyjno-próżniowego zamkniętego systemu do pobierania krwi dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, z podziałem na 3 części: -Część I zamówienia – materiały jednorazowego użytku; -Część II zamówienia –  materiały opatrunkowe; -Część III zamówienia – aspiracyjno-próżniowy zamknięty system do pobierania krwi.

23. Zakup i dostawa materiałów jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych i…

23. Zakup i dostawa materiałów jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych i aspiracyjno-próżniowego zamkniętego systemu do pobierania krwi dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, z podziałem na 3 części: -Część I zamówienia – materiały jednorazowego użytku; -Część II zamówienia –  materiały opatrunkowe; -Część III zamówienia – aspiracyjno-próżniowy zamknięty system do pobierania krwi.

23. Zakup i dostawa materiałów jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych i aspiracyjno-próżniowego zamkniętego systemu do pobierania krwi dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, z podziałem na 3 części: -Część I zamówienia – materiały jednorazowego użytku; -Część II zamówienia – materiały opatrunkowe; -Część III zamówienia – aspiracyjno-próżniowy zamknięty system do pobierania krwi.

Poprzedni wpis Następny wpis