34. Zakup i dostawa środków ochrony osobistej dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, z podziałem na  części: I część zamówienia – czepki,  fartuchy, ochraniacze na obuwie; II część zamówienia – maski ; III część zamówienia – rękawice ochronne;IV część zamówienia – ubranie chirurgiczne.

34. Zakup i dostawa środków ochrony osobistej dla potrzeb Beskidzkiego…