Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj...

 Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

 zaprasza do wzięcia udziału

 w projekcie pn. „Wskazujemy najlepszą drogę do sprawności – rehabilitacja osób z chorobami układu krążenia dofinansowanego z funduszy europejskich.

Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka powikłań chorób układu krążenia oraz utrzymanie bądź przywrócenie zdolności do aktywności zawodowej mieszkańców województwa śląskiego będących uczestnikami kompleksowych działań edukacyjnych i rehabilitacyjnych prowadzonych w ramach Programu.

 UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.
NIE JEST POTRZEBNE SKIEROWANIE OD LEKARZA.

 NA PIERWSZEJ WIZYCIE LEKARSKIEJ NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

  •    KARTĘ INFORMACYJNĄ Z LECZENIA SZPITALNEGO (GRUPA I)

 LUB

  •   ZAŚWIADCZENIE LEKARZA POZ/KARDIOLOGA LUB KOPIĘ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ (GRUPA II).

Uczestnik  Programu musi spełnić następujące warunki kwalifikacji:

1) Osoba dotknięta problemem chorób układu krążenia, z dwóch grup:

 ·    Grupa Ipacjenci hospitalizowani z powodu choroby niedokrwiennej serca (wg ICD 10:120, I21, I24, I25) lub niewydolności serca (wg ICD 10: I50) lub po zabiegach rewaskularyzacji przezskórnej lub chirurgicznej tętnic wieńcowych w okresie co najmniej dwóch lat przed zgłoszeniem się do programu (okazanie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego),

 ·     Grupa IIpacjenci znajdujący się pod opieką POZ lub poradni specjalistycznych w związku ze zdiagnozowaną chorobą niedokrwienną serca (wg ICD 10: I20, I21, I24, I25) lub niewydolnością serca (wg ICD 10: I50), ale u których nie doszło jeszcze do incydentów, takich jak: ostry zespół wieńcowy, zaostrzenie niewydolności serca wymagające hospitalizacji i którzy nie byli poddawani zabiegom przezskórnej lub chirurgicznej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych (zaświadczenie lekarza POZ/kardiologa lub kopia dokumentacji medycznej),

2) wiek – od 40 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 40 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn,

3) mieszkaniec woj. śląskiego,

4) osoba aktywna zawodowo lub deklarująca gotowość do podjęcia zatrudnienia,

5) osoba niekorzystająca w ciągu 6 miesięcy przed zgłoszeniem do programu ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych.

REALIZACJA:

v  I WIZYTA LEKARSKA wraz z wykonaniem EKG, ECHO oraz testem 6-minutowego marszu z oceną dystansu i stopnia odczuwania duszności w skali Borga oraz wykonaniem badan laboratoryjnych (morfologia krwi, badanie ogólne moczu, lipidogram, stężenie glukozy, stężenie kwasu moczowego),

v  PORADA FIZJOTERAPEUTYCZNA,

v  ROZPOCZĘCIE INDYWIDUALNEGO PLANU REHABILITACJI ORAZ DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH:

-      SESJE FIZJOTERAPEUTYCZNE (8 tyg. x 2 razy w tygodniu),

 -      PO 3 EDUKACJE (zdrowotne, żywieniowe, psychoedukacje),

 -      5 INDYWIDUALNYCH PORAD DIETETYCZNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH,

 -      GRUPY WSPARCIA (dla palaczy oraz dla osób z nadwagą/ otyłością),

 v  II WIZYTA LEKARSKA (EKG, ECHO oraz testem 6-minutowego marszu z oceną dystansu i stopnia odczuwania duszności w skali Borga).

 NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI ORAZ REALIZACJI  MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL. 502 095 349.