Akredytacja BZLR

Akredytacja BZLR

Na podstawie pozytywnej rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 2017/25 Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital opieki Długoterminowej w Jaworzu uzyskał akredytację.

Na podstawie pozytywnej rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 2013/67 Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital opieki Długoterminowej w Jaworzu uzyskał akredytację.