Lokalizacja komórek organizacyjnych

Postępowania do 130 tyś.zł

w Jaworzu przy ul. Słonecznej 83 znajduje się:

 • Oddział Leczniczo – Rehabilitacyjny dla Dorosłych,
 • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej dla Dorosłych,
 • Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej,
 • Pracownia Prób Wysiłkowych,
 • Izba Przyjęć dla Dorosłych,
 • Dział Farmacji Szpitalnej

oraz

 • Pododdział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej,
 • Pododdział Dzienny,
 • Dział Rehabilitacji dla Dorosłych,
 • Poradnia Kardiologiczna,
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Rehabilitacyjna,
 • Pracownia Analityczna,
 • Pracownia Rentgenodiagnostyki,
 • Pracownia Ultrasonografii,
 • Pracownia Pomiarowa

w Jaworzu przy ul. Wapienickiej 142 znajduje się:

 • Oddział Leczniczo – Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży,
 • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży,
 • Pododdział Rehabilitacji Pulmonologicznej dla Dzieci i Młodzieży,
 • Pracownia Spirometryczna,
 • Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży,
 • Izba Przyjęć dla Dzieci

oraz

 • Pododdział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży,
 • Dział Rehabilitacji Dziecięcej.
 • Pracownia Pomiarowa dla Dzieci i Młodzieży.