Portal e-Usług

Postępowania do 130 tyś.zł

Korzystanie z serwisu pozwala na autoryzowany dostęp do własnych danych przez Użytkownika w zakresie m.in. karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, wyników badań, historii zdrowia i choroby, miejsca na liście oczekujących oraz rejestrowania  się na wizyty
i wypełniania ankiet.

Warunkiem dostępu do portalu e-Usług jest posiadanie adresu e-mail oraz złożenie wniosku o założenie konta w Portalu e-Usług.

Wniosek można złożyć:

  • na miejscu w siedzibie Szpitala – podczas rejestrowania w Portalu e-Usług,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail: bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl, ePuap: BZLR_JAWORZE), przy czym wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego,
  • za pośrednictwem innej osoby pod warunkiem przedstawienia upoważnienia do złożenia wniosku wystawionego przez Użytkownika dla tej osoby, wniosku o założenie konta podpisanego przez Użytkownika oraz dowodu osobistego osoby upoważnionej.

Po wprowadzeniu danych z wniosku do systemu medycznego zostaje wygenerowany link
i przesłany na podany adres e-mail Użytkownika.

Użytkownik autoryzuje zgłoszenie poprzez kliknięcie w link, a następnie  wprowadza własne (indywidualne) hasło dostępu.

Do zalogowania się konieczne jest podanie e-maila Użytkownika oraz hasła dostępu.

Na dostęp do Portalu e-Usług pozwala korzystanie z:

  • komputera,
  • kiosku internetowego,
  • tabletu,
  • telefonu.

Strona startowa Portalu e-Usług: https://eportal.rehabilitacja-jaworze.com.pl

Regulamin serwisu: Regulamin Portalu e-Usług

Wniosek o założenie konta w serwisie: Wniosek o założenie konta w Portalu e-Usług


Projekt zrealizowany został w ramach inwestycji pn.: „Wdrożenie i rozwój usług medycznych
z zakresu e-zdrowia w Beskidzkim Zespole Leczniczo – Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu”
współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

obraz-4