Finansowanie inwestycji

Postępowania do 130 tyś.zł

Finansowanie inwestycji

Finansowanie inwestycji

„Zwiększenie dostępności drogą do sprawności  – utworzenie nowych sal do rehabilitacji ambulatoryjnej”.


„Przebudowa i modernizacja kotłowni w Beskidzkim Zespole Leczniczo – Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu do wymagań Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Śląskiego ograniczeń w zakresie ksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”.


“Zakup i dostawa urządzeń robotycznych do rehabilitacji na potrzeby Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu”.


“Pracuj w zdrowiu w szpitalu!”


Dostosowanie drogi pożarowej na terenie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu


Wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia
w Beskidzkim Zespole Leczniczo – Rehabilitacyjnym
Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu


Dostosowanie drogi pożarowej na terenie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu


“Wskazujemy najlepszą drogę do sprawności” -rehabilitacja osób z chorobami krążenia


“Wskazujemy najlepszą drogę do sprawności” -rehabilitacja osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego

Poprzedni wpis Następny wpis