Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83
Oddział dla Dorosłych
Jaworze ul. Słoneczna 83
Oddział dla Dzieci i Młodzieży
Jaworze ul. Wapienicka 142
CENTRALA TEL.:33 / 817 26 21,  33 / 817 21 66,  33 / 817 21 67
FAX:33 / 817 34 63 lub wew. 502
E-MAIL:bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
ePUAP:BZLR_JAWORZE
NR KSIĘGI REJESTROWEJ:000000013990
NR KRS:0000179093
REGON:000297603
NIP:9371494573
KONTO BANKOWE:BGK O/Katowice 45 1130 1091 0012 1150 8020 0002
PION ADMINISTRACYJNY
wew. 501
kom. 502 095 254
Sekretariat
bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
wew. 505Z-ca Dyrektora ds.Administracyjno-Ekonomicznych / Główny Księgowy
wew. 513Przełożona Pielęgniarek/Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
wew. 508Dział Ekonomiczno – Finansowy/Kasa
wew. 506Zamówienia Publiczne (Dział Organizacyjno-Logistyczny)
wew. 507Dział Informatyczny
wew. 509Logistyka (Dział Organizacyjno-Logistyczny)
wew. 511
kom. 502 095 571
Dział Kadr i Płac
kadry.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
wew. 512Dział Inwestycyjno – Remontowy
wew. 522Inspektor BHP i p/poż
wew. 522Dział Utrzymania Czystości
wew. 522Inspektor Ochrony Danych Osobowych
daneosobowe@rehabilitacja-jaworze.com.pl
wew. 528Kierownik Działu Statystyki Medycznej i rozliczeń z NFZ
PION MEDYCZNY
PRACOWNIE
wew. 521Pracownia RTG
wew. 523Pracownia Analityczna (LABORATORIUM)
wew. 526Pracownia Prób Wysiłkowych
wew. 106
lub 219
Pracownia Spirometryczna
PORADNIE
pn.– pt. 700-1435 (ustalanie terminów przyjęć)
statystyka.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
kontakt.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
wew. 526
kom. 502 095 572
Poradnia Rehabilitacyjna (dla dorosłych)
wew. 104
kom. 786 450 489
Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży
REHABILITACJA AMBULATORYJNA DLA DOROSŁYCH
statystyka.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
wew. 708
kom. 502 095 482
Rehabilitacja ambulatoryjna (ustalanie terminów rehabilitacji)
Sekretariat Medyczny fizjoterapia@rehabilitacja-jaworze.com.pl
wew. 526
kom. 502 095 572
Rehabilitacja dzienna ogólnoustrojowa (ustalanie terminów rehabilitacji)
Rehabilitacja dzienna kardiologiczna (ustalanie terminów rehabilitacji)
REHABILITACJA AMBULATORYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
dzieci@rehabilitacja-jaworze.com.pl
wew. 127
kom. 573 861 268
Rehabilitacja ambulatoryjna (ustalanie terminów przyjęć)
wew. 104
kom. 786 450 489
Rehabilitacja dzienna dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego 
(ustalanie terminów przyjęć)
REHABILITACJA STACJONARNA DLA DOROSŁYCH
wew. 616
kom. 502 095 558
Sekretariat Medyczny (udzielanie ogólnych informacji na temat przyjęć)
wew. 526
kom. 502 095 572
Izba Przyjęć dla Dorosłych/Dział Statystyki Medycznej
kontakt.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
Rehabilitacja ogólnoustrojowa ogolnoustrojowy@rehabilitacja-jaworze.com.pl
wew. 609
kom. 502 095 384
Koordynator Zmiany (weryfikacja skierowań)
wew. 608Pielęgniarka Oddziałowa
wew. 606Dyżurka pielęgniarska
wew. 605Dyżurka lekarska
Rehabilitacja neurologiczna neurologia@rehabilitacja-jaworze.com.pl
wew. 628
kom. 502 095 527
Koordynator skierowań (weryfikacja skierowań)
wew. 618
kom. 502 095 276
Pielęgniarka Oddziałowa
wew. 603Dyżurka pielęgniarska
wew. 604Dyżurka lekarska
Rehabilitacja kardiologiczna  kardiologia@rehabilitacja-jaworze.com.pl
wew. 618
kom. 502 095 276
Pielęgniarka Oddziałowa (weryfikacja skierowań)
wew. 611Dyżurka pielęgniarska
wew. 619Dyżurka lekarska
REHABILITACJA STACJONARNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
(ogólnoustrojowa, neurologiczna i pulmonologiczna)

wew. 104
kom. 786 450 489

Izba przyjęć dla Dzieci/Dział Statystyki Medycznej
(udzielanie ogólnych informacji na temat przyjęć/ weryfikacja skierowań)
kontakt.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
statystyka.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
wew. 229
kom. 502 095 429
Pielęgniarka Oddziałowa
wew. 219
wew. 319
wew. 329
Dyżurka pielęgniarska
wew. 228 Dyżurka lekarska
wew. 409
33 / 488 12 76
 Sekretariat szkoły