Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83
Oddział dla Dorosłych
Jaworze ul. Słoneczna 83
Oddział dla Dzieci i Młodzieży
Jaworze ul. Wapienicka 142
CENTRALA TEL.:33 / 817 26 21,  33 / 817 21 66,  33 / 817 21 67
FAX:33 / 817 34 63 lub wew. 502
E-MAIL:bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
ePUAP:BZLR_JAWORZE
NR KSIĘGI REJESTROWEJ:000000013990
NR KRS:0000179093
REGON:000297603
NIP:9371494573
KONTO BANKOWE:BGK O/Katowice 45 1130 1091 0012 1150 8020 0002
PION ADMINISTRACYJNY
wew. 501
kom. 502 095 254
Sekretariat
bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
wew. 505Z-ca Dyrektora ds.Administracyjno-Ekonomicznych / Główny Księgowy
wew. 513Przełożona Pielęgniarek/Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
wew. 508Dział Ekonomiczno – Finansowy/Kasa
wew. 506Zamówienia Publiczne (Dział Organizacyjno-Logistyczny)
wew. 507Dział Informatyczny
wew. 509Logistyka (Dział Organizacyjno-Logistyczny)
wew. 511
kom. 502 095 571
Dział Kadr i Płac
kadry.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
wew. 750Dział Inwestycyjno – Remontowy
wew. 522Inspektor BHP i p/poż
wew. 522Dział Utrzymania Czystości
wew. 522Inspektor Ochrony Danych Osobowych
daneosobowe@rehabilitacja-jaworze.com.pl
wew. 528Kierownik Działu Statystyki Medycznej i rozliczeń z NFZ
PION MEDYCZNY
PRACOWNIE
wew. 521Pracownia RTG
wew. 523Pracownia Analityczna (LABORATORIUM)
wew. 621Pracownia Prób Wysiłkowych
wew. 106
lub 219
Pracownia Spirometryczna
PORADNIE
pn.– pt. 700-1435 (ustalanie terminów przyjęć)
statystyka.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
kontakt.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
wew. 526
kom. 502 095 572
Poradnia Rehabilitacyjna (dla dorosłych)
wew. 104
kom. 786 450 489
Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży
REHABILITACJA AMBULATORYJNA DLA DOROSŁYCH
statystyka.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
wew. 708
kom. 502 095 482
Rehabilitacja ambulatoryjna (ustalanie terminów rehabilitacji)
Sekretariat Medyczny fizjoterapia@rehabilitacja-jaworze.com.pl
wew. 526
kom. 502 095 572
Rehabilitacja dzienna ogólnoustrojowa (ustalanie terminów rehabilitacji)
Rehabilitacja dzienna kardiologiczna (ustalanie terminów rehabilitacji)
REHABILITACJA AMBULATORYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
wew. 127
kom. 573 861 268
Rehabilitacja ambulatoryjna – dział fizjoterapii (ustalanie terminów przyjęć)
dzieci@rehabilitacja-jaworze.com.pl
wew. 104
kom. 786 450 489
Rehabilitacja dzienna dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego 
(ustalanie terminów przyjęć)
kontakt.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
REHABILITACJA STACJONARNA DLA DOROSŁYCH
wew. 616
kom. 502 095 558
Sekretariat Medyczny (udzielanie ogólnych informacji na temat przyjęć)
wew. 526
kom. 502 095 572
Izba Przyjęć dla Dorosłych/Dział Statystyki Medycznej
kontakt.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
Rehabilitacja ogólnoustrojowa ogolnoustrojowy@rehabilitacja-jaworze.com.pl
Rehabilitacja neurologiczna neurologia@rehabilitacja-jaworze.com.pl
kom. 502 095 527 Koordynator Zmiany (weryfikacja skierowań), ustalanie terminów
i sprawdzanie kolejki oczekujących
wew. 618
kom. 502 095 276
Pielęgniarka Oddziałowa
wew. 603 Dyżurka pielęgniarska
wew. 604 Dyżurka lekarska
Rehabilitacja kardiologiczna  kardiologia@rehabilitacja-jaworze.com.pl
kom. 502 095 276 Pielęgniarka Oddziałowa (weryfikacja skierowań), ustalanie terminów
i sprawdzanie kolejki oczekujących
wew. 611 Dyżurka pielęgniarska
wew. 619 Dyżurka lekarska
REHABILITACJA STACJONARNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
(ogólnoustrojowa, neurologiczna i pulmonologiczna)

wew. 104
kom. 786 450 489

Izba przyjęć dla Dzieci/Dział Statystyki Medycznej
(udzielanie ogólnych informacji na temat przyjęć/ weryfikacja skierowań)
kontakt.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
statystyka.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
wew. 229
kom. 502 095 429
Pielęgniarka Oddziałowa
wew. 219
wew. 319
wew. 329
Dyżurka pielęgniarska
wew. 228 Dyżurka lekarska
wew. 409
33 / 488 12 76
 Sekretariat szkoły