Informacje dla opiekunów osób dorosłych

Postępowania do 130 tyś.zł

  • WAŻNE!

Komunikat w sprawie zasad prawidłowego wystawiania skierowań lekarskich.

          Opłata za zakwaterowanie 1) 2) osób nieuprawnionych m. in. przedstawicieli ustawowych
oraz opiekunów pacjentów w Oddziale dla Dorosłych w budynkach: “Szymon”, “Przewiązka”, “Nowy Jerzy” i “Stary Jerzy”:

 

L.p.

Zakwaterowanie

Warunki

Cena (brutto)

1.

W pokoju z łazienką

    nocleg

    bez wyżywienia

    dodatkowe usługi zgodnie z cennikiem

    pokój 1 osobowy

120,00 zł/ dobę

    pokój 2 osobowy

80,00 zł/ dobę

    pokój 3 osobowy

66,00 zł/ dobę

2.

W pokoju z łazienką na korytarzu

    nocleg

    bez wyżywienia

    dodatkowe usługi zgodnie z cennikiem

    pokój 1 osobowy

106,00 zł/ dobę

    pokój 2 osobowy

66,00 zł/ dobę

    pokój 3 osobowy

53,00 zł/ dobę

1) nie dotyczy pobytu przedstawicieli ustawowych i opiekunów faktycznych w ramach opieki nad pacjentem posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, których pobyt jest bezpłatny

2) wg posiadanych zasobów sprzętowych Szpitala oraz z uwzględnieniem zagrożeń epidemiologicznych i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala