Informacje dla pacjentów

Postępowania do 130 tyś.zł

UWAGA!

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 183/2019/DSOZ z dnia 31 grudnia 2019r. wraz z późn. zm.) Szpital informuje, iż od 01 stycznia 2017 zmieniły się zasady przyjęcia i rozliczania pacjentów na rehabilitację stacjonarną w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej.
Zmiany NFZ dotyczą wprowadzenia JGP, co nakłada na Szpitale Rehabilitacyjne obowiązek przyjmowania w pierwszej kolejności pacjentów po urazach wielonarządowych, pacjentów po przebytej ściśle określonej operacji ortopedycznej do 6 miesięcy po operacji oraz pacjentów po leczeniu zachowawczym szpitalnym do 6 miesięcy po wypisie ze szpitala.
W związku z tym okres oczekiwania na rehabilitację stacjonarną dla osób już oczekujących ulegnie znacznemu wydłużeniu.

Aktualny czas oczekiwania można sprawdzić na stronie:
http://kolejki.nfz.gov.pl/

Pacjent przyjeżdżając do Szpitala powinien ze sobą zabrać:

  • dokument tożsamości, elektroniczną kartę ubezpieczenia zdrowotnego (karta chipowa – pacjenci woj. śląskiego), potwierdzenie ubezpieczenia (np. legitymację emeryta, rencisty, książeczkę ubezpieczeniową),
  • dokumenty dotyczące schorzenia np. kserokopię wypisów, opisy rtg, MR,
  • spakować się tak jak na wczasy (wygodny strój na zabiegi rehabilitacyjne, strój kąpielowy, klapki, czepek, dodatkowo duży ręcznik na zabiegi),
  • sztućce, talerzyk, kubek do picia,
  • sprzęt rehabilitacyjny (jeżeli pacjent używa) tj: wózek inwalidzki, kule, chodzik, materac przeciw odleżynowy.

Pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnego przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie szpitalnym.

UWAGA!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 465 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 183/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką wraz z późn. zm. pacjent w trakcie korzystania z rehabilitacji ambulatoryjnej w Beskidzkim Zespole Leczniczo – Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu nie może korzystać równocześnie z innej formy rehabilitacji w innym ośrodku (dot. to rehabilitacji ambulatoryjnej, rehabilitacji dziennej, rehabilitacji stacjonarnej).

          WAŻNE!Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 29 ust.2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz.U. 2016 poz. 186 z późn. zm.) Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu informuje, że z uwagi na upływające okresy przechowywania do zniszczenia przeznaczono indywidualną dokumentację medyczną pacjentów leczonych w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu w roku 1997.

W związku z powyższym istnieje możliwość odbioru w/w dokumentacji przez osoby uprawnione na mocy art. 26 tejże ustawy.

Odbiór dokumentacji możliwy jest do dnia 30.09.2017r. po uprzednim złożeniu wniosku w Izbie Przyjęć.