INFORMACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

INFORMACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

W celu rejestracji e-skierowania rodzic/opiekun prawny przekazuje dane dostępowe:

czterocyfrowy kod dostępowy i numer PESEL.

KONTAKT: Statystyka/Izba Przyjęć dla Dzieci

tel.: 33/817 21 66 wew. 104 od godz. 7.00 do 14.30.

e-mail: statystyka.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl oraz
kontakt.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl

W dniu przyjazdu należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • elektroniczną kartę ubezpieczenia zdrowotnego (karta chipowa pacjenci z województwa śląskiego),
 • posiadaną dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia szpitalnego, sanatoryjnego lub leczenia w poradni specjalistycznej,
 • zdjęcia rtg, wyniki USG i innych badań obrazowych (TK, MR),
 • książeczkę zdrowia dziecka wraz z wypisanymi szczepieniami ochronnymi,
 • obowiązkowo należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość rodzica (dowód tożsamości, paszport, prawo jazdy) i dziecka (legitymacja szkolna, dowód  tożsamości, paszport)
 • jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o kształceniu specjalnym, prosimy o zabranie ze sobą kserokopii dokumentów.

Dziecko należy spakować:

 • jak na wyjazd kolonijny z uwzględnieniem pory roku, 
 • obuwie sportowe do poruszania się po szpitalu, przybory toaletowe, dodatkowo duży ręcznik na zabiegi,
 • sztućce, kubek do picia,
 • leki własne pacjenta (na cały okres pobytu),
 • na kinezyterapię (ćwiczenia) prosimy o zabranie krótkich spodenek i bluzek z krótkim rękawem (dzieci ćwiczą boso lub w skarpetkach),
 • na zabiegi wodne – strój kąpielowy, czepek i klapki.

Istnieje możliwość zdeponowania pieniędzy lub innych przedmiotów wartościowych w depozycie szpitalnym na okres pobytu.

Szpital nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty, które są w posiadaniu pacjenta (telefon komórkowy, odtwarzacze, sprzęt komputerowy, itp.) Ich użytkowanie możliwe jest na całkowitą własną odpowiedzialność pacjenta i jego rodziców/opiekunów.

Informacje dot. edukacji:

 • dzieci, które uczą się w szkole podstawowej lub liceum/technikum powinny zabrać ze sobą podręczniki, zeszyty i przybory szkolne,
 • należy poprosić nauczycieli o wykaz tematów lekcyjnych jakie będą realizowane od dnia przyjęcia przez okres 3-4 tygodni.

Dodatkowe informacje w zakładce DLA OPIEKUNA/SZKOŁA.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt jak wyżej.