Dokumentacja medyczna – opłata

Dokumentacja medyczna – opłata

Od dnia 01.12.2023 roku wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej wynosi:

  1. za 1 stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej w wysokości 14,38 zł (brutto).
  2. za 1 stronę kopii dokumentacji medycznej w wysokości 0,50 zł (brutto).
  3. za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych (na płycie CD-R) w wysokości 2,87 zł (brutto).