Dokumentacja medyczna – opłata

Postępowania do 130 tyś.zł

Od dnia 01.03.2024 roku wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej wynosi:

  1. za 1 stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej w wysokości 15,08 zł (brutto).
  2. za 1 stronę kopii dokumentacji medycznej w wysokości 0,52 zł (brutto).
  3. za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych (na płycie CD-R) w wysokości 3,00 zł (brutto).