Informacje systemowe/rejestr online

Postępowania do 130 tyś.zł

Informacje systemowe/rejestr online

Liczba użytkowników korzystających miesięcznie z uruchomionych usług on-line 121
Liczba przedsiębiorstw korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych 3
Liczba obywateli korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych 256
Ilość jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonej aplikacji 3
Średni czas obsługi klienta                                                                                                         5