Edukacja

Postępowania do 130 tyś.zł

Edukacja

Edukacja

Nasza szkoła jest oddziałem Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie (www.zss.skoczow.pl) działającym na terenie szpitala w Jaworzu.

Szkoła funkcjonuje na podstawie: art. 3, pkt 1a, lit.b i art.71c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U.2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami ) oraz na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 8 marca 2013 r.,
w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo ? wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Na terenie szpitala działa Szkoła Podstawowa nr 9 oraz Gimnazjum nr 6. Placówka zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wymienionych typów szkół.
Kadrę pedagogiczną tworzy zespół doświadczonych i wszechstronnie wykształconych nauczycieli dydaktyków i nauczycieli wychowawców, posiadających również kwalifikacje do pracy z dziećmi przewlekle chorymi.
Lekcje oraz zajęcia wychowawcze odbywają się w nowo wybudowanych pomieszczeniach szkolnych na III piętrze budynku oddziału.
Nadrzędnym celem naszej szkoły jest oddziaływanie terapeutyczne, którego pożądanym efektem jest minimalizacja skutków pobytu dziecka w szpitalu oraz readaptacja uczniów w szkołach macierzystych i w środowisku rówieśniczym.

Główne założenia procesu edukacyjno – wychowawczego:

  • kontynuacja nauki poprzez indywidualizację procesu kształcenia
  • współtworzenie warunków do optymalnego procesu leczenia, tworzenie płaszczyzny do osiągnięcia sukcesu
  • zaspokajanie potrzeb w stosowaniu specjalnych działań opiekuńczo ? wychowawczych oddziaływających terapeutycznie na psychikę dziecka.
Poprzedni wpis Następny wpis