Europejski Dzień Praw Pacjenta

Postępowania do 130 tyś.zł

Europejski Dzień Praw Pacjenta

Europejski Dzień Praw Pacjenta

PRZYPOMINAMY

Pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
 • informacji o swoim stanie zdrowia
 • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 • zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych
 • wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • poszanowania intymności i godności, w tym do leczenia bólu
 • dostępu do dokumentacji medycznej
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • opieki duszpasterskiej
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
Poprzedni wpis Następny wpis