Informacja o Szpitalu i zakresie działalności

Informacja o Szpitalu i zakresie działalności

Informacja o Szpitalu i zakresie działalności

Informacja o Szpitalu i zakresie działalności

 Informacja o Szpitalu i zakresie działalności

  Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu jest nowoczesnym szpitalem rehabilitacyjnym w południowym regionie Polski, zajmującym się leczeniem osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Oddział/Pododdziały dla Dorosłych mieszczą się w Jaworzu przy ul. Słonecznej 83, a dla Dzieci i  Młodzieży w Jaworzu przy ul. Wapienickiej 142.

Misją Szpitala jest prowadzenie kompleksowej, szeroko dostępnej rehabilitacji medycznej na najwyższym poziomie i we wzrastającej ilości świadczeń w pełnej zrozumienia, przyjaznej atmosferze, pod hasłem:

“WSKAZUJEMY NAJLEPSZĄ DROGĘ DO SPRAWNOŚCI”.

 Głównym celem jednostki jest usprawnianie pacjentów na najwyższym poziomie oraz dążenie do osiągnięcia statusu najlepszego ośrodka rehabilitacyjnego w województwie.

Szpital posiada certyfikat akredytacyjny nadany przez Ministra Zdrowia  i certyfikat jakości ISO 9001 oraz jest uprawniony do prowadzenia specjalizacji w zakresie rehabilitacji medycznej.

Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:

 • szpitalne świadczenia zdrowotne udzielane stacjonarnie i całodobowo oraz
 • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Świadczenia zdrowotne udzielane są w zakresie:

 1. rehabilitacji leczniczej i balneoklimatologii, a w szczególności:
  • rehabilitacji ogólnoustrojowej,
  •  rehabilitacji neurologicznej,
  • rehabilitacji pulmonologicznej (dla dzieci i młodzieży),
  • rehabilitacji kardiologicznej (dla dorosłych)
 2. kardiologii, reumatologii i neurologii;
 3. diagnostyki medycznej w dziedzinie:
  • diagnostyki laboratoryjnej,
  • rentgenodiagnostyki i ultrasonografii,
  • diagnostyki spirometrycznej,
  • prób wysiłkowych i EKG.
 4. usług farmaceutycznych.

 

Poprzedni wpis Następny wpis