MBO – GŁOSOWANIE

MBO – GŁOSOWANIE

MBO – GŁOSOWANIE

MBO – GŁOSOWANIE

Zagłosuj elektronicznie na stronie internetowej: bo.slaskie.pl lub kliknij w link:
https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/start

pula EKO / nr zadania MBO-0016/W/23

projekt p.n.:

DROGA DO SPRAWNOŚCI!
Modernizacja sal rehabilitacyjnych
celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności
do świadczeń zdrowotnych

 Szpital stara się o pozyskanie 342 000,00 zł na modernizację sal rehabilitacyjnych w Oddziale dla Dorosłych. Wsparcie pozwoli nam podzielić istniejące dwie sale na pięć, wyznaczając: salę do ćwiczeń  grupowych, salę do ćwiczeń indywidualnych, salę do ćwiczeń interwałowych oraz dwie sale do ćwiczeń kinezyterapii.

Głosować może każdy Mieszkaniec Województwa, także małoletni
– pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

Poprzedni wpis Następny wpis