Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Postępowania do 130 tyś.zł

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

 

 

  

 


 

 


 

REHABILITACJA  POPRZEZ  ZABAWĘ

 Park Rehabilitacji Ruchowej

 

 W lipcu 2020 r. na terenie Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci  i Młodzieży oddano do użytku Pacjentów  –Park Rehabilitacji Ruchowej służący rehabilitacji, wypoczynkowi i zabawie w ramach pobytu na Oddziale.

 Przedsięwzięcie stanowi I etap wieloletniego projektu pn.: “Poprawa dostępności i jakości do świadczeń poprzez przebudowę i modernizację infrastruktury  budynku Mariensztat oraz przynależnego parku rehabilitacji ruchowej Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu”.

W ramach zadania przeprowadzono konieczną przebudowę Parku oraz doposażono Park w urządzenia i elementy małej architektury tj.: huśtawka – Kwartet, huśtawka – Ważka, huśtawka – Bocianie gniazdo, bujak – Statek, bujak -Pieski, zjazd linowy oraz zestaw integracyjny i tor do nauki chodu

Urządzenia do Parku wybrano pod kątem funkcjonalności i przydatności  w usprawnianiu ruchowym pacjentów Oddziału. Urządzenia służą nie tylko rekreacji i zabawie, ale także zapewniają wykonywanie na świeżym powietrzu określonych procedur medycznych – ćwiczeń rehabilitacyjnych tj. ćwiczenia równoważne, ćwiczenia koordynacji ruchowej, ćwiczenia zespołowe i ogólnousprawniające, ćwiczenia rozluźniające i relaksujące oraz metody reedukacji nerwowo-mięśniowej (metoda SI – integracji sensorycznej) i nauka czynności lokomocyjnych.

 {gallery}dzieci{/gallery}


W dniu 12.05.2017 r. w Szpitalu odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych, na którą przybyli zaproszeni goście m.in. Pan Jan Chrząszcz-Wicewojewoda Śląski, Pani Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska-Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan Piotr Nowak-Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Pani Małgorzata Szwed-Przewodnicząca Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. I Wicewojewoda Śląski Pan Jan Chrząszcz złożył życzenia dla wszystkich Pielęgniarek Województwa Śląskiego na ręce Pielęgniarek z Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu. Podczas uroczystości wyróżniono Pielęgniarki z ponad 25-letnim stażem pracy i wręczono listy gratulacyjne.

 

 

{gallery}pielegniarki{/gallery}

Poprzedni wpis Następny wpis