Profilaktyka poprzez szkolenia i doposażenie miejsc pracy celem ułatwienia pozostania w zatrudnieniu

Profilaktyka poprzez szkolenia i doposażenie miejsc pracy celem ułatwienia pozostania…

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

“Profilaktyka poprzez szkolenia i doposażenie miejsc pracy
celem ułatwienia pozostania w zatrudnieniu”

 

Głównym celem projektu jest poprawa warunków i komfortu pracy określonych grup docelowych,
tj. fizjoterapeutów, pielęgniarek, lekarzy, pracowników administracyjnych, innych pracowników medycznych, pracowników gospodarczych i obsługi oraz pracowników kuchni, aby ułatwić im pozostanie w zatrudnieniu z zachowaniem dobrego stanu zdrowia.

 

Projektem objęci są pracownicy Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego
Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

 

                   Projekt składa się z 4 zadań:

                   1)  organizacji szkoleń i warsztatów,

                   2)  doposażenia stanowisk pracy,

                   3)  zakupu środków trwałych,

                   4)  zakupu okularów korekcyjnych.

 

Okres realizacji projektu: I-XII 2018

 

Całkowita wartość projektu: 342 615,73 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 291 223,37 PLN


Regulamin realizacji projektu 8.3.2.

Dokument do pobrania:

Podanie o uczestnictwo w projekcie 8.3.2.


Informacja dotycząca charakteru i celu przetwarzania danych osobowych oraz obowiązków Beneficjenta w zakresie RODO

Dokument do pobrania:

informacja dotycząca charakteru i celu przetwarzania danych osobowych oraz obowiązków Beneficjenta w zakresie RODO


Ogłoszenie o rekrutacji nr 1

Ogłoszenie o rekrutacji nr 2

Ogłoszenie o rekrutacji nr 3

Ogłoszenie o rekrutacji nr 4

 

Ogłoszenie o rekrutacji nr 5

Ogłoszenie o rekrutacji nr 6

Ogłoszenie o rekrutacji nr 7

Ogłoszenie o rekrutacji nr 8

Ogłoszenie o rekrutacji nr 9

Ogłoszenie o rekrutacji nr 10

 Ogłoszenie o rekrutacji nr 11