Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania

Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby

Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Beneficjent: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 624 783,96 PLN

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ: 1 273 629,21 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl