Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej

Postępowania do 130 tyś.zł

W dniach 23-25 październik 2013r. w Szpitalu przeprowadzona została wizyta akredytacyjna w ramach projektu “Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej”. Na podstawie pozytywnej rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 2013/67 Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu uzyskał akredytację. Wizyta akredytacyjna jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl