Kinezyterapia

Postępowania do 130 tyś.zł

Kinezyterapia to leczenie ruchem. Inne określenia, to gimnastyka lecznicza lub ćwiczenia usprawniające. Stosowanie metod kinezyterapii umożliwia uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji, ułatwia wystąpienie procesów kompensacji, zabezpiecza przed wykształceniem nieprawidłowych stereotypów ruchowych lub przywraca już utracone, przeciwdziała wtórnym zmianom w układzie kostno-mięśniowym w postaci ograniczeń ruchu, zapobiega powikłaniom w układzie krążenia i oddychania, które mogą wynikać z długotrwałego unieruchomienia.

Kinezyterapia najczęściej stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po udarach mózgu, po zawale serca,
w niektórych chorobach układu oddechowego, w chorobach reumatoidalnych,
po zabiegach operacyjnych w jamie brzusznej, przed porodem. Kinezyterapia może być stosowana jako podstawowa i jedyna forma leczenia (np. w zachowawczym leczeniu wad postawy) lub, jeżeli choroba wymaga leczenia operacyjnego, może być prowadzona zarówno w okresie przedoperacyjnym jak i po zabiegu. W większości, nawet drobnych urazów narządu ruchu, w których kinezyterapia nie jest podstawową formą leczenia, powinno się ją zastosować po zakończeniu leczenia podstawowego lub równolegle z nim. Kinezyterapię często łączy się z innymi formami leczenia w tym metodami fizjoterapii w celu zwiększenia efektu terapeutycznego.

Proponujemy Państwu pełny wachlarz zabiegów kinezyterapeutycznych:

 • ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, samowspomagane,
 • pełna grupa ćwiczeń czynnych (ćwiczenia czynne w odciążeniu, w odciążeniu
 • z oporem, czynne wolne, czynne z oporem),
 • ćwiczenia izometryczne,
 • ćwiczenia na przyrządach ergometry, rotory, wspomaganie ruchu na specjalistycznym rotorze elektrycznym z funkcją wykrywania i zmniejszania spastyki,
 • gimnastyka zbiorowa,
 • gimnastyka w basenie,
 • wyciąg lędźwiowy na stole pulsacyjnym,
 • wyciąg szyjny,
 • pionizacja,
 • ćwiczenia reedukacji chodu.

W naszym Ośrodku pracujemy obecnie metodami, które są najpopularniejsze na całym świecie:

Metoda McKenzie jest jedną z najpowszechniej wykorzystywanych w chwili obecnej metod, zajmującą się dolegliwościami bólowymi kręgosłupa i stawów. W pracy z chorym wykorzystywane są najczęściej ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez pacjenta, mobilizacje i manipulacje stosowane przez terapeutę.

Neuromobilizacje polegają na bezpośrednim oddziaływaniu na układ nerwowy w celu normalizacji zakłóceń pobudliwości i intensywności procesów nerwowych. Metoda pozwala na, poprawę funkcji i zlikwidowanie bolesności oraz na szybszą regenerację podrażnionych tkanek.

Metoda Bobath jest wykorzystywana do leczenia zaburzeń neurorozwojowych i ogniskowych uszkodzeń mózgu. Polega na stosowaniu odpowiednich ćwiczeń oraz prowadzenia manipulacji punktami kluczowymi. Za jej pośrednictwem możliwe jest zdobycie lub odzyskanie umiejętności ruchowych, przywrócenie pełnego zakresu ruchu i zmniejszenie spastyczności mięśni.

Metoda PNF charakteryzuje się postrzeganiem chorego w sposób całościowy (kompleksowy). W terapii wykorzystywane są silne i zdrowe regiony ciała, wykorzystując całą gamę ćwiczeń na macie, naukę chodu, ćwiczenia mięśni zdrowych i porażonych. Pacjent staje się partnerem terapeuty określając zakres i granice działania, gdzie najważniejsza rzeczą jest praca nad utraconą funkcją.

Zintegrowane techniki terapeutyczne na tkanki miękkie Punkty spustowe  Trigger Points, Pain and Muscule Tone Wilson Concept  metoda opracowana w oparciu o filozofię bezbolesnego postępowania przy problemach stawowych i innych. Terapia ma na celu zbadanie i wyeliminowanie łańcucha oddziaływań rozpoczynającego się od pobudzonego układu nerwowego, a mającego skutki w postaci zmienionego napięcia mięsni.

Metoda S-E-T Sling Exercise Therapy (Terapia Master) znajduje zastosowanie zarówno w usprawnianiu w okresie ostrym jak i przewlekłym jak
i u osób zdrowych, jako profilaktyka oraz forma rekreacji i sportu. Główną ideą koncepcji S-E-T jest wpływanie na trwałą poprawę możliwości funkcjonalnych poprzez wyszukiwanie najsłabszego ogniwa.

Metoda Cyriax, Mulligana polega na wykonywaniu mobilizacji w warunkach odciążenia np. w pozycjach izolowanych. W czasie terapii aktywowane są tkanki okołostawowe, zaangażowany zostaje układ nerwowy oraz mechanizm torowania bezbolesnego ruchu.