Pododdział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży

Postępowania do 130 tyś.zł

Do leczenia rehabilitacyjnego w Pododdziale Dziennym kierowane są dzieci:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego,
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo – rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie),
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej),
 • z zespołami aberracji chromosomów (np. zespół Downa),
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (np. mózgowe porażenie dziecięce, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub nieustalonej etiologii,
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • z wrodzonymi wieloukładowymi wadami rozwojowymi.

Rehabilitacja obejmuje:

 • poradę lekarską,
 • wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną,
 • konsultacje i terapię psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną,
 • terapię zajęciową,
 • zabiegi z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii i hydroterapii.

Pododdział posiada 20 miejsc dziennego pobytu.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego wystawiane przez: 

 • lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:
  • neonatologicznej,
  • rehabilitacyjnej,
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  • neurologicznej,
  • reumatologicznej,
  • chirurgii dziecięcej,
  • endokrynologii dziecięcej,
  • diabetologii dziecięcej,
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w pododdziale dziennym wynosi do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzja lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szczegółowe informacje:

Rehabilitacja dzienna dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego (Jaworze ul. Wapienicka 142) 
tel. 33/817 21 66  wew. 104
e-mail: dzieci@rehabilitacja-jaworze.com.pl