Pododdział dzienny

Pododdział dzienny

W Pododdziale udziela się kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań m.in.

 • ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych),
 • neurologicznych,
 • reumatologicznych,
 • onkologicznych,
 • pulmonologicznych,
 • geriatrycznych.

Pododdział posiada 20 miejsc dziennego pobytu.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Skierowanie jest wystawiane przez:

 • lekarza oddziału:
  • urazowo-ortopedycznego,
  • chirurgicznego,
  • neurochirurgicznego,
  • neurologicznego,
  • reumatologicznego,
  • chorób wewnętrznych,
  • onkologicznego,
  • urologicznego,
  • ginekologicznego oraz
  • rehabilitacji: ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej, lub
 • lekarza poradni:
  • rehabilitacyjnej,
  • urazowo-ortopedycznej, 
  • neurologicznej,
  • reumatologicznej;
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.

Czas trwania rehabilitacji wynosi od 15 do 30 dni zabiegowych u każdego świadczeniobiorcy.

Na zabiegi należy zabrać: 

 • wygodny strój do ćwiczeń + obuwie pełne,
 • ręcznik,
 • strój kąpielowy,
 • butelkę z wodą. 

Szczegółowe informacje:

Rehabilitacja dzienna ogólnoustrojowa (Jaworze ul. Słoneczna 83)
tel. 33/817 21 66  wew. 526, kom. 502 095 572
lub
Sekretariat Medyczny
tel. 33/817 21 66  wew. wew. 708, kom. 502 095 482
e-mail: fizjoterapia@rehabilitacja-jaworze.com.pl