Cennik dodatkowych odpłatnych zabiegów terapeutycznych

Postępowania do 130 tyś.zł

Lp.

Nazwa procedury

Czas trwania

Cena brutto

1.

Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna

30 min.

50,00 zł.

2.

Terapia afazji, dysfazji

30 min.

50,00 zł.

3.

Czynne ćwiczenia oddechowe

30 min.

30,00 zł.

4.

Trening autogenny

30 min.

30,00 zł.

5.

Terapia behawioralno relaksacyjna

30 min.

30,00 zł.

6.

Psychoterapia w formie zabawy

30 min.

30,00 zł.

7.

Psychoterapia integrująca

30 min.

30,00 zł.

8.

Psychoterapia podtrzymująca

1 godz.

70,00 zł.

9.

Psychoterapia indywidualna

1 godz.

70,00 zł.

10.

Terapia rodzin

1 godz.

70,00 zł.

11.

Edukacja specjalna dla osób niepełnosprawnych

1 godz.

30,00 zł.

12.

Wykonanie opinii psychologicznej wraz z badaniem psychologicznym

1 godz. 30 min.

150,00 zł.

13.

Terapia zajęciowa

30 min.

30,00 zł.

14.

Trening samoobsługi

30 min.

30,00 zł.

15.

Ćwiczenia manualne, zajęcia plastyczne

45 min.

40,00 zł.

16.

Ćwiczenia manualne, indywidualne zajęcia plastyczne

30 min.

60,00 zł.

17.

Ćwiczenia zespołowe

30 min.

30,00 zł.