Inne opłaty

Postępowania do 130 tyś.zł

Cennik opłat za dodatkowe, odpłatne usługi komunikacyjne

L.p.

Usługi

Warunki

Cena (brutto)

1.

Skorzystanie z telefonu stacjonarnego

za każde rozpoczęte 5 min.

4,00 zł

2.

Wysłanie faksu

1, 2 strony

2,50 zł

każda następna strona

1,60 zł

3.

Wysłanie przesyłek pocztowych

zgodnie z cennikiem operatora pocztowego

4.

Transport karetką do wyznaczonego miejsca

zgodnie z umową na świadczenie transportu sanitarnego

Cennik opłat za skorzystanie ze stanowisk postojowych na terenie Szpitala

L.p.

Koszt

Cena

1.

opłata jednorazowa uiszczana przy wyjeździe w automacie szlabanowym wynosi

5,00 zł.

2.

opłata postojowa ryczałtowa
uiszczana w kasie Szpitala wynosi

w przypadku postoju pojazdu do 21 dni

40,00 zł.

w przypadku postoju pojazdu powyżej 21 dni

60,00 zł.

Cennik opłat za wynajęcie sali

L.p.

Koszt

Cena

1.

z wyposażeniem (sprzęt nagłaśniający, laptop, rzutnik, flipchart)

160,00 zł/1h lekcyjna

2.

bez wyposażenia

110,00 zł/1h lekcyjna

Cennik opłat za telewizję szpitalną

L.p.

Koszt

Cena

1.

automat przy odbiorniku telewizyjnym

2,00 zł/h

2.

4,00 zł/3h

3.

6,00 zł/5h

4.

8,00 zł/12h

5.

12,00 zł/24h

  • Zgodnie z Zarządzeniem Nr 64/2020 Dyrektora BZLR w Jaworzu z dnia 23.06.2020 r. wysokość opłaty za sporządzenie kserokopii strony dokumentacji innej niż medyczna wynosi 0,80 zł.
  • Od dnia 01.09.2021 wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od chwili śmierci, pobieranej od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, wynosi: 100,00 zł (brutto) / dobę