Pododdział Dzienny Rehabilitacji – Warunki Przyjęcia

Postępowania do 130 tyś.zł

Pododdział Dzienny Rehabilitacji – Warunki Przyjęcia

Pododdział Dzienny Rehabilitacji – Warunki Przyjęcia

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego wystawia lekarz oddziału lub poradni:

  • neonatologicznej,
  • rehabilitacyjnej,
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  • neurologicznej,
  • reumatologicznej,
  • chirurgii dziecięcej,
  • diabetologii dziecięcej,
  • endokrynologii dziecięcej,
  • lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej dla jednego świadczeniobiorcy jest  ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego, jednak nie więcej niż 24 osobodni w okresie 3 miesięcy.

 

Poprzedni wpis Następny wpis