“Pracuj w zdrowiu w szpitalu!”

“Pracuj w zdrowiu w szpitalu!”

Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

„Pracuj w zdrowiu w szpitalu!”

Głównym celem projektu jest wyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka poprzez poprawę warunków i komfortu pracy grup docelowych, tj. fizjoterapeutów, pielęgniarek, pracowników kuchni oraz pracowników gospodarczych i obsługi, aby ułatwić im pozostanie w zatrudnieniu.

Projektem objęci są pracownicy Szpitala zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
w wymiarze min. 0,5 etatu.

Projekt składa się z 5 zadań:

  1. organizacji szkoleń i warsztatów,
  2. zakupu sprzętów i środków trwałych – fizjoterapeuci,
  3. zakupu sprzętów i środków trwałych – pielęgniarki,
  4. zakupu sprzętów – pracownicy kuchni,
  5. zakupu sprzętów – pracownicy gospodarczy i obsługi.

Planowane efekty:

  • wydłużenie okresu aktywności zawodowej pracowników,
  • wzrost wydajności i efektywności pracy,
  • poprawa zdrowia poprzez doposażenie stanowisk pracy i działania szkoleniowe.

Okres realizacji projektu: 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r.

Całkowita wartość projektu:  538 256,25 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  457 517,81 PLN

Załączniki:

efs