ZP/BZLR/0022/2024 Zakup i dostawa pościeli dla Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej.

Postępowanie do 130 tyś zł

ZP/BZLR/0022/2024 Zakup i dostawa pościeli dla Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej.

ZP/BZLR/0022/2024 Zakup i dostawa pościeli dla Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej.

Czytaj dalej
ZP/BZLR/0021/2024 Wymiana okien w obiekcie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, którego zarządcą jest Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

ZP/BZLR/0021/2024 Wymiana okien w obiekcie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, którego zarządcą jest Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

Czytaj dalej
ZP.BZLR.0019.2024 Wykonanie kontroli pięcioletniej z elementami kontroli jednorocznej stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz przewodów kominowych

ZP.BZLR.0019.2024 Wykonanie kontroli pięcioletniej z elementami kontroli jednorocznej stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz przewodów kominowych

Czytaj dalej
ZP.BZLR.0020.2024 Zakup, dostawa i montaż 6 klimatyzatorów ściennych do obiektów Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

ZP.BZLR.0020.2024 Zakup, dostawa i montaż 6 klimatyzatorów ściennych do obiektów Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

Czytaj dalej