4.Zakup i dostawa ciekłego azotu medycznego, tlenu medycznego, sprężonego powietrza oraz gazów technicznych i acetylenu wraz z dzierżawą butli i odpowietrzaczy dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, z podziałem na 3 części.

Przetargi

4.Zakup i dostawa ciekłego azotu medycznego, tlenu medycznego, sprężonego powietrza oraz gazów technicznych i acetylenu wraz z dzierżawą butli i odpowietrzaczy dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, z podziałem na 3 części.

4.Zakup i dostawa ciekłego azotu medycznego, tlenu medycznego, sprężonego powietrza oraz gazów technicznych i acetylenu wraz z dzierżawą butli i odpowietrzaczy dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, z podziałem na 3 części.

Czytaj dalej
3.Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń i wyrobów medycznych (w tym aparatury medycznej i sprzętu rehabilitacyjnego oraz aparatury laboratoryjnej) w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu

3.Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń i wyrobów medycznych (w tym aparatury medycznej i sprzętu rehabilitacyjnego oraz aparatury laboratoryjnej) w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Czytaj dalej
2. Usługa  pralniczo – maglownicza polegająca na dezynfekcji chemiczno – termicznej w procesie prania oraz maglowaniu i wykonywaniu drobnych napraw krawieckich.

2. Usługa pralniczo – maglownicza polegająca na dezynfekcji chemiczno – termicznej w procesie prania oraz maglowaniu i wykonywaniu drobnych napraw krawieckich.

Czytaj dalej
1. Zakup i dostawa probówek i odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 6 części.

1. Zakup i dostawa probówek i odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 6 części.

Czytaj dalej