Pula Regio

Postępowania do 130 tyś.zł

Pula Regio

Pula Regio

Pula REGIO
ZADANIE O ZASIĘGU PODREGIONALNYM

SZPITAL  PRZECIW  COVIDOWI !
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW POPRZEZ MODERNIZACJĘ SAL REHABILITACYJNYCH I ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zadanie obejmuje:

  • modernizację sal rehabilitacyjnych polegającą na podzieleniu dwóch sal gimnastycznych na pięć, tak aby w jednym pomieszczeniu przebywała mniejsza liczba pacjentów. Pozwoli to na zachowanie reżimu sanitarnego oraz przydzieleniu pomieszczeń do konkretnych zakresów rehabilitacji ,
    w tym m.in. do prowadzenia rehabilitacji postcovidowej;
  • wyposażenie sal w klimatyzację, tak aby zapobiec duszności będącej powikłaniem koronawirusa;
  • zakup cykloergospirometru, który jest kompleksowym urządzeniem medycznym służącym do prowadzenia sercowo-płucnych prób wysiłkowych i jest konieczny w diagnostyce z zakresu rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej, zwłaszcza dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.
Poprzedni wpis Następny wpis