UTRUDNIENIA W RUCHU NA TERENIE ODDZIAŁU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Postępowania do 130 tyś.zł

UTRUDNIENIA W RUCHU NA TERENIE ODDZIAŁU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

UTRUDNIENIA W RUCHU NA TERENIE ODDZIAŁU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. „Dostosowanie drogi pożarowej na terenie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu” (patrz. Finansowanie inwestycji) występują utrudnienia związane z:
• dojazdem do Oddziału, do którego prowadzi jedna, wąska droga objęta przebudową oraz
• ograniczoną liczbą miejsc postojowych.

Prace budowlane potrwają do listopada 2023 r.

Do budynku mogą dojechać:
• Opiekunowie wraz z Pacjentami:
– dojeżdżający na rehabilitację ambulatoryjną (korzystają z oznakowanych miejsc postojowych – udostępnionych przy budynku Oddziału),
– przywożący pacjenta do przyjęcia na rehabilitację stacjonarną (do 30 minut, w celu podwiezienia i wypakowania bagażu),

• pojazdy uprzywilejowane,
• służby techniczne i komunalne,
• zaopatrzenie.

Pozostałe osoby prosimy o niewjeżdzanie na teren Oddziału, korzystanie z parkingów poza terenem Szpitala.

Od bramy wjazdowej do budynku Oddziału ruch pieszych odbywa się wzdłuż drogi, po prawej stronie a następnie po schodach.

Ze względu na dynamiczny charakter inwestycji trasa ruchu pieszych może ulegać zmianie, o czym Opiekunowie zostaną poinformowani przez pracowników Szpitala.

Należy zwracać uwagę na oznakowanie terenu.

Przedsięwzięcie zapewni bezpieczeństwo pacjentom i osobom przebywającym na terenie Oddziału m.in. poprzez usprawnienie i uregulowanie ruchu pojazdów i pieszych, zwiększenie bazy miejsc postojowych.
Szpital dołoży wszelkich starań, aby ułatwić dojazd do budynku w czasie trwania prac.

Za utrudnienia przepraszamy.

Poprzedni wpis Następny wpis