Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne

Nauczyciele pracują na trzech poziomach edukacyjnych: zespół klasowy 1-3 SP , zespoły klasowe 4-6 SP oraz zespoły klasowe 1-3 Gim, LO, w których realizowane są wszystkie przedmioty nauczania.

W szczególnych przypadkach ze względu na stan zdrowia ucznia na wniosek lekarza można odstąpić od realizacji niektórych treści nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Akcentując odrębność swojej pracy nauczyciel w placówce leczniczej stosuje zasady i metody  właściwe pedagogice leczniczej. Nauka w szkole przyszpitalnej musi niwelować negatywne odczucia dziecka wynikające z choroby i z jego przymusowego pobytu w szpitalu. Ścisła indywidualizacja pracy z dzieckiem pozwala na takie prowadzenie procesu dydaktycznego, by jego zaległości po powrocie do szkoły macierzystej były znikome. Bogata oferta pomocy dydaktycznych i nowoczesny sprzęt audiowizualny korzystnie wpływa na atrakcyjność i merytoryczną wartość zajęć dydaktycznych.
Poprzedni wpis Następny wpis