Zakup i dostawa urządzeń robotycznych do rehabilitacji na potrzeby Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu”.

Postępowania do 130 tyś.zł

W ramach umowy dotacji celowej z Ministerstwem Zdrowia Szpital realizuje zadanie dofinansowane ze środków subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego z Funduszu Medycznego pn.:

Zakup i dostawa urządzeń robotycznych do rehabilitacji na potrzeby Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu”.

Dofinansowanie z Funduszu Medycznego: 1 800 000,00 zł

Całkowita wartość zadania:  1 800 000,00 zł

Celem zadania jest na wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

W ramach przedsięwzięcia zostanie zakupiony:

  • mobilny robot do rehabilitacji kończyn dolnych
  • mobilny robot do rehabilitacji górnych partii ciała

dla Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży oraz

  • mobilny robot do rehabilitacji kończyn dolnych,
  • stacjonarny robot do rehabilitacji kończyn dolnych,
  • mobilny robot do rehabilitacji górnych partii ciała

dla Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dorosłych.

Okres realizacji: listopad – grudzień 2023 r.

Załączniki:

obraz