Zespół ds etyki BZLR

Postępowania do 130 tyś.zł

Zespół ds etyki w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu

W Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu funkcjonuje Zespół ds. Etyki powołany dla potrzeb pracowników, pacjentów i ich rodzin pod przewodnictwem mgr Beaty Tengler – Asystenta Psychologii.

Do zadań zespołu należy:

  1. kontrola nad przestrzeganiem praw kodeksu Etyki
  2. zdefiniowanie problemów etycznych występujących na terenie Szpitala,
  3. określenie sposobu rozwiązywania problemów etycznych pacjentów i personelu,
  4. sporządzanie dokumentacji z prac Zespołu,
  5. współpraca z Pełnomocnikiem ds. praw pacjenta

Zgłaszanie wniosków:

Zgłaszanie sprawy odbywa się poprzez:

  1. przesłanie wniosku pocztą elektroniczną na adres: etyka@rehabilitacja-jaworze.com.pl lub na numer tel: (33) 817 21 66
  2. złożenie wniosku w sekretariacie Szpitala