Nowy projekt realizowany przez CMKP

Postępowania do 130 tyś.zł

logo_cmkp

“Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”.

Nowy projekt realizowany przez CMKP

Projekt realizowany będzie do 28 lutego 2022 r., w tym kursy specjalizacyjne, dofinansowane z budżetu projektu realizowane będą do grudnia 2021 r.

Celem głównym projektu jest:

 • objęcie wsparciem 5700 lekarzy specjalizujących się w tzw. “trybie modułowym”,
 • z których 4845 ukończy pełen cykl kursów,
 • co w efekcie wpłynie na wzrost liczby specjalistów i poprawę dostępności do świadczeń specjalistycznych w dziedzinie onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, patomorfologii, hematologii, geriatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji medycznej, reumatologii oraz medycynie rodzinnej.

Dziedziny objęte wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. “modułowym”:

 1. Geriatria
 2. Reumatologia
 3. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 4. Rehabilitacja medyczna
 5. Onkologia kliniczna
 6. Hematologia
 7. Patomorfologia
 8. Radioterapia onkologiczna
 9. Chirurgia onkologiczna
 10. Medycyna rodzinna

Łącznie, w okresie od sierpnia 2015 r. do grudnia 2021 r., zaplanowana jest realizacja 2 043 kursów dla 73 665 uczestników, w tym:

 • 858 kursów dla 30 420 uczestników zorganizuje CMKP, wykorzystując własne zaplecze naukowo-dydaktyczne,
 • 1185 edycji dla 43 245 uczestników zorganizują uprawnione podmioty, wyłonione w drodze zamówienia publicznego.

Więcej informacji pod adresem: http://www.cmkp.edu.pl/projektu-ue/projekt-power1/#

UE projekt