Dotacja z budżetu Województwa Śląskiego na modernizację kotłowni

Dotacja z budżetu Województwa Śląskiego na modernizację kotłowni

Dotacja z budżetu Województwa Śląskiego na modernizację kotłowni

Dotacja z budżetu Województwa Śląskiego na modernizację kotłowni

W dniu 16 listopada br. została podpisana umowa z Województwem Śląskim o dofinansowanie zadania pn.:

Przebudowa i modernizacja kotłowni w Beskidzkim Zespole Leczniczo – Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu do wymagań Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”.

Dotacja celowa Województwa Śląskiego: 100 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 130 000,00 zł

Inwestycja obejmuje wymianę kotła grzewczego wraz z częściową modernizacją instalacji przyłączeniowej w kotłowni zasilającej budynki na terenie Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Jaworzu przy ul.Słonecznej 83, w których prowadzona jest działalność lecznicza, pomocnicza i administracyjna.

Zakończenie prac zaplanowano na połowę grudnia 2023 r.

Załączniki:

kotły

Poprzedni wpis Następny wpis