Dotacja ze środków Funduszu Medycznegona zakup urządzeń robotycznych

Dotacja ze środków Funduszu Medycznegona zakup urządzeń robotycznych

Dotacja ze środków Funduszu Medycznegona zakup urządzeń robotycznych

Dotacja ze środków Funduszu Medycznegona zakup urządzeń robotycznych

W dniu 6 listopada 2023 r. została podpisana umowa z Ministerstwem Zdrowia o przyznanie dotacji celowej na realizacje zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.
Szpital otrzymał dofinansowanie ze środków subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego z Funduszu Medycznego na realizację zadania pn.:

Zakup i dostawa urządzeń robotycznych do rehabilitacji na potrzeby Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu”.

Dofinansowanie z Funduszu Medycznego: 1 800 000,00 zł


W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie zakupiony:

  • mobilny robot do rehabilitacji kończyn dolnych
  • mobilny robot do rehabilitacji górnych partii ciała

dla Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży oraz

  • mobilny robot do rehabilitacji kończyn dolnych,
  • stacjonarny robot do rehabilitacji kończyn dolnych,
  • mobilny robot do rehabilitacji górnych partii ciała

dla Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dorosłych.

Poprzedni wpis Następny wpis