Głosowanie Trwa

Postępowania do 130 tyś.zł

Głosowanie Trwa

Głosowanie Trwa

Zagłosuj elektronicznie na stronie internetowej: bo.slaskie.pl

 pula EKO / nr zadania MBO-0016/W/23

projekt p.n.:

DROGA DO SPRAWNOŚCI!
Modernizacja sal rehabilitacyjnych
celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności
do świadczeń zdrowotnych

 Szpital stara się o pozyskanie 342 000,00 zł na modernizację
sal rehabilitacyjnych w Oddziale dla Dorosłych.

Wsparcie pozwoli nam podzielić istniejące dwie sale na pięć, wyznaczając:
salę do ćwiczeń grupowych, salę do ćwiczeń indywidualnych,
salę do ćwiczeń interwałowych oraz dwie sale do ćwiczeń kinezyterapii.

Głosować może każdy Mieszkaniec Województwa, także małoletni
– pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

Link do głosowania: https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/start

Załączniki:

Głosowanie

Poprzedni wpis Następny wpis