MBO – Link

Postępowania do 130 tyś.zł

MBO – Link

MBO – Link

ZAGŁOSUJ na projekt

Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego
Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu pn:

DROGA DO SPRAWNOŚCI!

Modernizacja sal rehabilitacyjnych

celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności
do świadczeń zdrowotnych

pula EKO / nr zadania MBO-0016/W/23:

 Kliknij w link: https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/start

 • Każdy mieszkaniec Województwa Śląskiego może głosować tylko raz, także małoletni – pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 • W celu identyfikacji Głosującego podaje się:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • imię matki,
  • numer telefonu, na który zostanie przesłany kod SMS, którym potwierdza się oddanie głosu.
 • Istnienie i poprawność podanych danych identyfikacyjnych jest weryfikowane w Systemie Rejestrów Państwowych – Rejestr PESEL.

Załączniki:

mbo-link

Poprzedni wpis Następny wpis