INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

realizuje Program

“Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na lata 2020-2021”

finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Jest to program skierowany do osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia posiadających orzeczenie o lekkim albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej pozwolą osobom dotkniętym niepełnosprawnością na utrzymanie kondycji zdrowotnej i dobrej jakości funkcjonowania.

  

Informacja o posiadanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych

 

 1. Na terenie szpitala są wyznaczone miejsca postojowe przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Budynki szpitalne posiadają wejścia zapewniające dostęp osobom niepełnosprawnym.
 3. Ciągi komunikacyjne w budynkach szpitalnych są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, oznakowane i wyposażone w: pochwyty, pochylnie z  poręczami, podjazdy dla wózków, platformy pionowe i ukośne oraz antypoślizgowe nawierzchnie podłóg.
 4. Ciągi komunikacyjne i drzwi do nich przynależne (zewnętrzne jak i wewnętrzne) w budynkach szpitalnych dają możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich.
 5. Wszystkie windy są przystosowane do przewozu osób na noszach oraz osób niepełnosprawnych. Zapewniona jest przestrzeń manewrowa przed windą.
 6. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w korytarzach ogólnodostępnych, i są wyposażone w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku oraz rodzicom z małymi dziećmi. Są one większe niż toalety standardowe oraz posiadają ergonomiczne uchwyty.
 7. Działach Rehabilitacji znajdują się dyżurne wózki inwalidzkie do użytku przez osoby niepełnosprawne.
 8. Dojazd do szpitala jest możliwy busami.

 

 


Obsługa osób niepełnosprawnych

 

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwane dalej “osobami uprawnionymi” mają prawo do kontaktu ze Szpitalem za pomocą:

 • środków współczesnej komunikacji:
 • poczty elektronicznej – e-mail: bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl,
 • faksu: 33 / 817 34 63 lub 33 / 817 21 66 wew. 502
 • wiadomości tekstowych SMS pod nr tel. 502 095 572 (Izba Przyjęć dla Dorosłych)
 • strony internetowej
 • dostępu do świadczeń usług tłumacza:
 • PJM (polskiego języka migowego),
 • SJM (system językowo – migowy)
 • SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Zgodnie z art. 12 ust 1 w/w ustawy osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z dostępu do świadczeń usług tłumacza: PJM, SJM i SKOGN ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się,  co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 Zgłoszenie można dostarczyć:

 • osobiście: Izba Przyjęć dla Dorosłych – Jaworze ul. Słoneczna 83 budynek “Maria” parter lub Sekretariat Medyczny –
  Jaworze ul. Słoneczna 83, budynek “Nowy Jerzy” parter
 • pocztą tradycyjną:  na adres Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w
  Jaworzu ul. Słoneczna 83, 43 – 384 Jaworze
 • telefonicznie: pod nr 33 / 817 21 66 wew. 501 (Sekretariat); wiadomość tekstowa SMS pod nr: 502 095 572
 • faxem: pod nr 33 / 817 34 63 lub 33 / 817 21 66 wew. 502
 • e-maliem:  bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl

Świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Prosimy o wskazanie przedmiotu sprawy w celu sprawnego jej załatwienia. 

Osoba uprawniona ma prawo również do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach ze Szpitalem.

Szpital zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. W celu udzielenia pomocy osobie korzystającej z psa asystującego prosimy o zgłoszenie jak wyżej.

Poprzedni wpis Następny wpis