Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej

Postępowania do 130 tyś.zł

Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej

Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej

PODODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

Pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego zapraszamy na kompleksową rehabilitację kardiologiczną prowadzoną zgodnie z aktualnymi rekomendacjami Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W zależności od stanu pacjenta, rehabilitacja odbywa się w ramach pobytu stacjonarnego (szczegółowe warunki przyjęcia) lub dziennego (szczegółowe warunki przyjęcia). Obie te formy realizowane mogą być również jako element kompleksowej opieki po zawale serca (tzw. program KOS-zawał) a także pod postacią telerehabilitacji hybrydowej.

Program ustalany jest indywidualnie dla każdego pacjenta przez zespół składający się z lekarza specjalisty kardiologii, lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej oraz magistra fizjoterapii. Przy jego planowaniu brane są pod uwagę wyniki wykonywanych na miejscu badań obciążeniowych (test wysiłkowy EKG, test marszowy) oraz badania echokardiograficznego i innych nieinwazyjnych badań kardiologicznych. Filarem rehabilitacji kardiologicznej jest odpowiednio dobrany regularny wysiłek fizyczny, który zajmuje udokumentowane miejsce w profilaktyce chorób serca i naczyń. W skład treningu, określanego ogólnie mianem kinezyterapii (z gr. leczenie ruchem), zależnie od stanu pacjenta wchodzić mogą się m.in.: ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia czynne wolne i z oporem, ćwiczenia ogólnousprawniające (wzmacniające, rozluźniające, rozciągające, równoważne, zręcznościowe) realizowane na sali gimnastycznej i/lub na basenie, trening marszowy, trening rowerowy interwałowy lub ciągły oraz trening stacyjny. W układzie krążenia osób regularnie ćwiczących powstają cechy adaptacji, obserwowane nie tylko w czasie wysiłku, lecz i w spoczynku, pomiędzy kolejnymi jednostkami treningowymi. Korzystne efekty widoczne są też w zakresie profilaktyki takich chorób przewlekłych jak otyłość, cukrzyca, zaburzenia lipidowe, osteoporoza czy choroby zwyrodnieniowe układu ruchu. W razie potrzeby wykonujemy dodatkowo zabiegi z zakresu fizykoterapii (ultradźwięki, światłolecznictwo, magnetoterapia). Integralną częścią programu rehabilitacji są zajęcia edukacyjne, konsultacje dietetyczne oraz porady psychologiczne ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia i uczące metod postępowania ze stresem spowodowanym wystąpieniem choroby. W razie potrzeby istnieje możliwość wykonania konsultacji przez pracujących w Ośrodku lekarzy innych specjalizacji.

Tryb przyjęcia do Pododdziału ustalany jest na podstawie e-skierowania z dołączoną kopią karty informacyjnej z leczenia szpitalnego. Dokumentację powyższą, z numerem kontaktowym telefonu, można przesyłać również drogą elektroniczną (skany) na adres: kardiologia@rehabilitacja-jaworze.com.pl. Oryginał skierowania należy wówczas dostarczyć w momencie przyjęcia do Szpitala.

Dysponujemy 30 łóżkami w pokojach 1- i 2- osobowych oraz 20 miejscami w warunkach pobytu dziennego. Wszystkie pokoje wyposażone są w TV i pełen węzeł sanitarny, na terenie całego Szpitala pacjenci korzystać mogą z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu.

Nasz zespół:

p.o. Ordynator:

Lek. med. Andrzej Woźniak, specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych

Z-ca ordynatora:

Lek. med. Maja Kędziorska, specjalista rehabilitacji medycznej

Asystenci:

Lek. med. Henryka Celuch, specjalista rehabilitacji medycznej

Lek. med. Anna Kamisińska, specjalista kardiologii

 

Pielęgniarka Oddziałowa:

Specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego Anna Włochowicz

Tel. do Pielęgniarki Oddziałowej: 33 8172621 wew. 618, kom. 502095276

E-mail: kardiologia@rehabilitacja-jaworze.com.pl

Poprzedni wpis Następny wpis